AMARU

0
1280

Trong thần thoại Andes thuộc Nam Mỹ, Amaru/Amaro là con rồng gắn liền với thời đại Tiwanaku và Inca. Thần thoại Inca ghi lại Amaru là con rồng hai đầu sống dưới mặt đất. Một đầu của nó là của chim, một đầu là của cọp. Đôi khi nó còn có cánh và chân chim.