ARMAROS

0
1089

 

Armaros, hay Aramaros, Armarus, Armers, là một thiên sứ sa ngã trong cuộc nổi dậy Grigori được ghi chép trong “Sách Enoch” dưới danh nghĩa là thiên sứ thề sẽ trung thành với Samiaza, kẻ phản Chúa và lấy con gái loài người làm vợ, tạo ra giống nòi Nephilim.

Cái tên Armaros có thể xuất phát từ cụm “Armoni” trong tiếng Aram, nghĩa là “Kẻ tới từ Hermon”. Địa danh Hermon được nhắc tới trong “Sách Enoch” dưới danh nghĩa là nơi các Grigori đã thề hẹn với nhau. Còn nếu giải nghĩa tên Armaros theo tiếng Hy Lạp, Armaros mang nghĩa “kẻ bị nguyền rủa”.

Các ghi chép về Armaros không có nhiều, đa số xoay quanh việc hắn là một trong hai mươi thiên sứ lãnh đạo cuộc chiến Grigori, sau cùng thành thiên sứ sa ngã cùng việc hắn dạy loài người cách chống lại bùa mê, đồng thời dạy cả thuật phù thuỷ.