Bakezori

0
470


Những đôi dép được người Nhật gọi là Zori và cả những loại giày dép khác nếu bị chủ nhân lãng quên sẽ biến thành yêu quái Bakezori. Yokai này mang hình dáng của một đôi dép có một con mắt ở giữa và mọc ra chân tay, chúng sẽ chạy khắp nơi trong nhà và hát: “Kararin! Kororin! Kankororin! Ba con mắt và hai cái răng!” Ba con mắt ý chỉ 3 lỗ để xỏ quai guốc và hai cái răng để nói 2 miếng gỗ nhỏ của guốc Nhật, ngoài ra những từ còn lại đều vô nghĩa_một con yokai tào lao!