CHANGELING

0
881

Trong dân gian của nhiều vương quốc châu Âu, Changeling là những đứa trẻ thuộc về thế giới thần tiên bị tiên bỏ lại thế giới loài người, thế chỗ cho đứa trẻ họ đánh cắp. Chủ đề hoán đổi con này phổ biến vào thời Trung Cổ, nên người ta tin những đứa trẻ bị bệnh lạ khi mới sinh, tàn tật hoặc khuyết tật Changeling. 

Changeling là con đẻ của tiên, Elf hoặc những sinh vật thuộc về thế giới thần thoại được tráo với con của người. Lí do chúng vậy thì cũng như con người ta đi ăn trộm ăn cắp: Sở thích cá nhân, ác ý, tình yêu dành cho trẻ con loài người… Hoặc trong nhiều trường hợp, họ không đánh cắp con loài người mà thế chỗ nó trong xã hội (như kiểu tiên đầu thai thành người), nhận sự chăm sóc của cha mẹ loài người. 

Dưới cách nhìn nhận khác, thì các tiên muốn con mình được nuôi dưỡng và nhận nền giáo dục của con người. Để tránh hiện tượng bị tráo con, các bậc phụ huynh khi vừa sinh con ra sẽ đem con đi rửa tội, để con trở thành một phần của Giáo hội và không ai có thể đánh cắp nó. Một phần vì con của tiên cũng cần sữa của phụ nữ loài người để sống và lớn lên, nên trường hợp tráo con chỉ là hãn hữu, vì một vài tiên nghĩ cách hay hơn là đưa phụ nữ loài người tới thế giới của họ để cho con mình bú sau khi con họ đã bú no.

Người dân còn nghĩ ra nhiều cách để phát hiện Changeling như cho chúng uống bia hoặc ăn đồ ăn đựng trong vỏ trứng.