Đặng Cửu Công

0
4284


Tướng trấn ải Tam Sơn, lãnh chức nguyên soái thống lĩnh quân đội nhà Thương để đối chọi với quân Tây Kỳ sau khi Văn thái sư chết.

Đặng Cửu Công, tuy không có phép thuật hay thần vật hộ thân, chỉ có một thân bản lĩnh cầm quân nơi sa trường, nhưng có thể một mình chọi với Hoàng Phi Hổ và Na Tra bất phân thắng bại, quả không phải tầm thường. (Na Tra phải dùng vòng Càn Khôn ném ra mới đả thương được Đặng Cửu Công).

Tuy bản lĩnh là vậy nhưng lại rất mực yêu chiều con gái Đặng Thiền Ngọc. Sau bị con gái thuyết phục, bỏ giáp quy hàng, trở thành tướng tiên phong cho Tây Kỳ.
Đặng Cửu Công nhiều lần lập công chém tướng, sau bị tướng nhà Thương là Khưu Dẫn chém, linh hồn lên bảng Phong Thần, được phong Thanh Long Tinh.

Cre: Fanpage Epic