Eir

0
528

Eir là một nàng valkyrie dưới trướng Odin, cũng có nơi nói nàng là hầu nữ của Frigg. Nàng cũng được coi như một nữ thần y thuật. Nàng có thể chữa lành mọi vết thương và có biệt tài thơ phú. Mỗi ngày, nàng cùng các valkyrie lựa các chiến binh ngã xuống trên chiến trường, chữa lành cho họ trước khi họ được đưa về Valhalla.