KHONSU

0
845

 

Trong tích về sự ra đời của bốn anh em nhà Nepthys, Isiris, Isis và Set có nhắc tới Khonsu, một vị thần quan trọng trong sự ra đời của bốn người này. Khonsu là nam thần của thời gian, mặt trăng và ánh trăng. Sau khi thỏa thuận với Nut, Khonsu được sở hữu khoảng nửa ngày. Thời gian thần sở hữu là thời gian trăng lên.

Khonsu có với Hathor một người con, tên Sobek. Tên Khonsu nghĩa là “chuyến đi”. Vùng tôn thờ thần nhất là Thebes, nơi đây có đền thờ Vua Ramses III khởi công xây dựng. So với những vị thần mới, Khonsu là vị thần lâu đời, gần như là một cổ thần.

Người Ai Cập tin không khí trở nên trong lành hơn, gia súc và đất đai màu mỡ cũng như phụ nữ mang thai, một phần là nhờ ánh trăng của Khonsu.