Nữ thần Mặt Trời và Nữ thần Mặt Trăng

0
4010

Mặt Trời và Mặt Trăng là hai cô con gái quý hóa của Trời, được giao cho hàng ngày thay phiên nhau xem xét thế gian.

Cô chị Mặt Trời được ngồi kiệu có bốn người khiêng. Bọn khiêng kiệu có hai lớp già và lớp trẻ thay nhau làm. Hôm nào lớp già khiêng kiệu thì đi chậm, cô Mặt Trời ngồi lâu, làm ngày dài. Hôm nào đi cùng lớp trẻ đi nhanh, cô Mặt Trời chóng xong việc, nên ngày ngắn.

Cô chị tính tình đã nóng nảy, thì cô em Mặt Trăng còn nóng hơn thế, đã thế còn thích sà xuống mặt đất làm con người nóng bức kinh hãi, than khóc lên nhà Trời. Bà Trời tức giận lấy nắm tro trát vào mặt cô Mặt Trăng. Từ đó cô tránh xa thế gian, và cũng đổi tính nết, trở nên dịu dàng hiền lành hơn. Mỗi lần cô ngoảnh mặt xuống thế gian là trăng rằm, quay lưng là đêm ba mươi, còn quay phải, quay trái là khi trăng lưỡi liềm. Hôm nào trăng quầng là do đám tro trát mặt ngày nào hiện ra.

Chồng hai chị em Mặt Trời Mặt Trăng là một con gấu. Mỗi lần gấu gần gũi với các cô vợ là sinh ra nhật thực, nguyệt thực, người dân phải khua chiêng gõ mõ để xua gấu ra kẻo che lấp Mặt Trời, Mặt Trăng, gây hại đến mùa màng.