Phong Lâm

0
1755


Nhân vật này là tướng tiên phong dưới trướng Trương Quế Phương, tóc đỏ như máu, mặt xanh như chàm, tướng tá trông khá là quỷ dị. Bản lĩnh võ nghệ cũng ở mức tầm tầm nhưng lại biết sử dụng tà thuật, khi niệm chú sẽ phụt ra một trái châu từ lỗ mũi, tự động bay đến đánh vào đối phương, bị tướng Hoàng Thiên Tường bên Tây Kì giết, linh hồn lên bảng Phong thần, được phong Điều Khách Tinh.

Cre: Fanpage Epic