Sansin – thần Núi

0
613


Sansin (Sơn Thần) là các vị thần núi phổ biến trong tín ngưỡng dân gian bán đảo Triều Tiên. Mỗi ngọn núi lại có một vị sansin bảo hộ, đi theo hầu mỗi vị lại thường có một con hổ dữ. Con hổ này sẽ xuống làng mạc bắt trộm gia súc nếu dân làng không thờ phụng sơn thần chu đáo. Bù lại, nếu được thờ phụng chỉn chu, các vị Sansin sẽ ban cho dân làng mùa màng bội thu và bảo vệ khỏi những hiểm nguy chốn núi rừng.