Satan

0
1741

Một phiên bản khác thì lại gọi con quỷ đại diện cho lòng thù hận là Satan (hay Amon). Hắn được cho là đã biến thành con rắn xúi giục Adam và Eve ăn trộm trái cấm ở vườn địa đàng. Hắn luôn tìm cách gieo rắc lòng thù hận vào trái tim con người. Satan rất “đa mưu túc kế”, thâm độc, vì thế người ta mới có câu cửa miệng là “quỷ kế (hehe)”. Một trong những điểm mạnh nhất của quỷ Satan đó là khả năng thuyết phục, các trò xảo quyệt khéo léo vì thế Satan lôi kéo được rất nhiều “tay chân” để thực hiện các kế hoạch phá hoại của mình.

Satan có khả năng nhập vào con người và biến những người đó thành những kẻ độc ác. Thậm chí nhiều người cho rằng chính Satan đã gây ra các bệnh tâm thần và là nguyên nhân của những vụ giết người.