Sùng Hắc Hổ

0
2536


Là em trai của Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, trái ngược với gã anh là kẻ lỗ mãng, toan tính, không biết phải trái trắng đen, Sùng Hắc Hổ vừa có bản lĩnh võ nghệ, tính tình lại điềm đạm, biết dĩ hòa vi quý. Thuở nhỏ theo học phép tiên của Triệt giáo nên cũng có bản lĩnh hơn người, ra trận thường đem theo một bình hô lô sau lưng, có thể biến hóa ra nhiều phép lạ.
Về sau cũng chạy sang phò trợ nhà Châu, tiếc rằng bị Trương Khuê giết ở thành Dẫn Trì. Linh hồn Sùng Hắc Hổ bay lên bảng Phong Thần, được phong là Nam Nhạc Hoàng Sơn, Tư Thiên Chiêu Thánh.

Cre: Fanpage Epic