Thất Vĩ

0
409

Thất Vĩ (Nanabi) có tên là Chomei (Trọng Minh,重明), hiện là Vĩ Thú thuộc Làng Thác Nước (Takigakure, một làng nhỏ), hiện thân là con bọ hung bảy đuôi. Jinchuriki gần nhất của nó là Fu của Làng Thác Nước.