Tinh Vệ lấp biển

0
758

Tinh Vệ lấp biển

Tinh Vệ (Jingwei) là tên một giống chim nhỏ mỏ đỏ chân trắng có hình dáng giống con quạ thường sinh sống ở các vùng duyên hải Viễn Đông, giống chim này chuyên đi gắp những hạt cát nhỏ rồi bay ra biển thả xuống.

Thần thoại Trung Hoa có nhắc đến Tinh Vệ là tên con gái của Viêm Đế Thần Nông Thị, một mỹ nữ tuyệt sắc, theo Sơn Hải kinh thì một lần Tinh Vệ ra Đông Hải chơi chẳng may thuyền bị sóng đánh đắm mà chết đuối. Linh hồn nàng oán hận biển cả nên hóa thành một con chim xinh đẹp, ngày ngày nàng bay đến núi Tây ngậm đá mang thả xuống hòng lấp biển để trả thù. Biển đã chế nhạo rằng cả nghìn năm cũng không thể lấp được, nhưng con chim đáp lại dù mất cả nghìn năm, triệu năm, vạn năm, cô vẫn kiên trì làm vậy. Từ đấy nhân gian gọi luôn giống chim này là Tinh Vệ, nghĩa bóng người ta dùng điển tích [Tinh Vệ điền hải; 精衛填海], nghĩa là chim Tinh Vệ ngậm đá để lấp biển, chỉ việc oán thù sâu xa.

Trong văn học cổ điển ngày xưa của Việt Nam và Trung Quốc vẫn dùng tích [Bổ thiên điền hải; 補天填海], nghĩa là “Vá trời lấp biển” để ám chỉ những việc không thể làm được, vá trời là tích bà Nữ Oa còn lấp biển là chuyện chim Tinh Vệ này.

Người Trung có câu “Tinh Vệ cố lấp biển Đông” cũng giống người Việt có câu “Dã Tràng se cát biển Đông”, dùng để chỉ về tính kiên trì, bền bỉ và quyết tâm đối mặt với tỉ lệ rủi ro cao ngất ngưởng.