Đào Ngột

0
1650


Được xếp là một trong Tứ hung
Sinh vật có vóc dáng như hổ mà lông giống loài chó, mặt người, chân hổ, miệng có răng nanh như lợn nòi, đuôi dài 1 trương 8 thước. Đào Ngột đại diện cho sự hung ác, ngoan cố không thay đổi.