KEK

0
689

Thần Kek hay Keku, Kekui là vị cổ thần của bóng đêm nguyên thủy. Đây là vị thần không xác định nam nữ, mà phiên bản nữ được gọi là Keket. Kek và Keket ở một mặt nào đó thì giống như ngày và đêm, chuyển hóa liên tiếp.

Trong bức tượng cổ nhất, Kek được miêu tả là vị thần có đầu rắn còn Keket có đầu của ếch hoặc mèo. Có khả ít thông tin được ghi lại về vị thần này….