La Tuyên

0
1650


La Tuyên là đạo sĩ tu ở động Hỏa Long, được Thân Công Báo mời đến giúp Ân Giao đánh Tây Kỳ. Truyện miêu tả họ La mặt đỏ như trái táo, mà râu tóc, quần áo đều đỏ rực, nhìn biết ngay là hệ hỏa. Tên này có tài biến ba đầu sáu tay, có thể cùng lúc cự với nhiều tướng địch.
La Tuyên biết sử dụng một loại đạn pháo gọi là Vạn Lý Vân Yên, nửa đêm đem bắn vào thành Tây Kỳ, lại dùng phép triệu hồi được cả rồng lửa xuống giúp, khiến cả thành Tây Kỳ đêm đó chìm trong biển lửa.
Sau thì bị Long Cát Công chúa đánh bại, trên đường chạy trốn lại bắt gặp Lý Tịnh đang đến đầu quân Tây Kỳ, bị Lý Tịnh dùng bảo tháp giết chết. Nhìn chung là .. đen!
Linh hồn bay lên bảng Phong Thần, được phong Hỏa Đức Tinh Quân, cai quản Hỏa Bộ.

Cre: Fanpage Epic