Lục Vĩ

0
512

Lục Vĩ (Rokubi) có tên là Saiken (Tê Khuyển,犀犬), hiện là Vĩ Thú thuộc Làng Sương Mù (Kirigakure), hiện thân là con sên sáu đuôi. Jinchuriki gần nhất của nó là Utakata của Làng Sương Mù.