Lý Tịnh

0
5843

Quan tổng binh trấn giữ ải Trần Đường, Lý Tịnh vốn là đệ tử của Độ Ách Chân Nhân ở núi Côn Lôn. Lý Tịnh sinh được 3 con trai là Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra, đều là danh tướng lập công cho nhà Châu. Ban đầu vốn có hiềm khích với đứa con út Na Tra, về sau hai cha con cởi bỏ oán thù, cùng nhau phò trợ Tử Nha.
Lý Tịnh được Nhiên Đăng tặng cho bảo bối là Tháp Lung Linh, khi niệm chú thì có thể phóng to ra bắt giữ đối phương (ban đầu cũng nhờ có bảo bối này mà thu phục được Na Tra). Sau khi nhà Châu diệt nhà Thương, Võ Vương lên ngôi, Lý Tịnh lại về núi tu luyện, về sau tu thành chính quả, được lên thiên giới, phong làm Thác Tháp Thiên Vương.

Cre: Fanpage Epic