Mifune

0
847

Là người chủ quản cho cuộc họp Ngũ Kage, được biết đến là một Samurai rất mạnh. Hanzou từng nhận xét rằng mọi nhẫn thuật đều vô dụng với Mifune, do kĩ thuật xuất kiếm nhanh như chớp của ông, khiến ninja không kịp kết ấn. Ông điều khiển đội Samurai trong đại chiến lần thứ tư, và góp phần đánh bại kẻ địch giúp phe Liên Minh thắng thế.