Na Tra

0
2684


Bất tất phải kể nhiều về nhân vật này. Na Tra là con út của Lý Tịnh, nhưng thực chất là trái Linh Châu Tử của cung Ngọc Hư đầu thai xuống trần. Na Tra ngay từ khi sinh ra đã một tay cầm vòng Càn Khôn, một tay cầm dải Hỗn Thiên, đều là thần khí cả. Từ nhỏ sức khỏe đã hơn người, lại có tính hiếu thắng, ngỗ nghịch, gây sự với Tứ hải Long vương, giết chết thái tử Ngao Bính và đệ tử của Thạch Cơ, gây họa khắp nơi, phải quyên sinh để khỏi liên lụy cha mẹ, linh hồn được Thái Ất Chân Nhân gá vào hoa sen, từ đó mà thành hình người.
Na Tra sau khi đầu quân Tây Kỳ thì trở thành một trong những tướng tiên phong mạnh nhất, lập nhiều chiến công. Mỗi lần xuất trận là hóa ba đầu sáu tay, trông vô cùng hung dữ, trên tay thì có Càn Khôn Quyện, Hỗn Thiên Lăng, Đả Tiên Kim Chuyên, Cửu Long Thần Hỏa Trạo, Song Kiếm Âm Dương, Hỏa Tiêm Thương, dưới chân thì có Phong Hỏa Luân, toàn là vũ khí hạng nhất, có thể nói là nhân vật sở hữu nhiều “đồ” ngon nhất truyện . Na Tra cơ thể lại làm từ sen, không có cốt nhục, vì vậy thường miễn nhiễm với mấy phép nhiếp hồn của đối phương, cũng được coi là một lợi thế.

Cre: Fanpage Epic