Nhiều năm trôi qua kể từ ngày vương quốc của người Do Thái bị cắt đôi thành nước Israel ở phương bắc và Judah ở phương nam. Vua nối tiếp vua, chiến tranh liên miên, nhưng không có vị vua nào tàn bạo như vua Ahab nước Israel và bà vương hậu Jezebel còn độc ác hơn của ông ta. Jezebel là người ngoại quốc nên đã xúi Ahab bỏ Thiên Chúa mà cùng thờ thần Baal. Chúa nổi giận sai một vị ngôn sứ tên là Elijah tới gieo lời nguyền khiến vương quốc của Ahab không có một giọt mưa suốt ba năm liền.

Ba năm sau, Elijah trở lại với lời thách thức các ngôn sứ của Baal, đều là người của hoàng hậu Jezebel, có thể làm phép cho lửa bùng cháy như ông cầu Thiên Chúa. Vậy là Ahab cho lập đàn để hai bên thi tài. Các ngôn sứ của Baal làm đủ trò bái lạy nhưng không nổi lên chút lửa nào. Ngược lại, khi Elijah nguyện cầu, lập tức lửa từ đàn tế bùng cháy. Người dân chứng kiến cảnh đó hò nhau giết sạch mọi gã ngôn sứ của Baal ngay trước mắt Ahab.

Sau khi chứng kiến phép màu của Chúa, Ahab có phần thay đổi tính tình, nhưng rồi bà vợ lại xúi chồng chiếm đoạt một vườn nho quý. Việc bị Elijah bắt quả tang, ông phán rằng quả báo sẽ đến với vợ chồng Ahab.

Và quả thật, khi quân Syria tấn công, Ahab đã tử trận ngoài chiến trường. Một vị tướng nổi dậy tàn sát cả gia quyến của Ahab để lên ngôi vua. Jezebel bị ném ra ngoài cửa sổ, xác của bà ta bị bầy chó hoang xâu xé. Lúc bấy giờ, Elijah truyền lại thần khí cho người học trò Elisha rồi được một cỗ xe lửa đón lên trời với Chúa.

BÌNH LUẬN CỦA BẠN

avatar