Ngũ Vĩ

0
509

Ngũ Vĩ (Gobi) có tên là Kokuo (Mục Vương,穆王), hiện là Vĩ Thú thuộc Làng Đá (Iwagakure), hiện thân là con ngựa đầu cá heo năm đuôi. Jinchuriki gần nhất của nó là Han của Làng Đá.