Raphael

0
891

Đây là vị tổng lãnh thiên thần đại diện cho sự chữa lành cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngài giúp con người giảm bớt các cơn nghiện, tăng cường sức mạnh ý chí để họ vượt qua bệnh tật và giúp những thầy thuốc nâng cao tay nghề của mình. Raphael là vị thiên thần đại diện cho hòa bình và hòa hợp. Ngài cũng là người bảo trợ cho những vị khách bộ hành, giúp họ luôn cảm thấy an toàn trên suốt hành trình của mình. Raphael thường được miêu tả cầm trên tay một cây quyền trượng có hình 2 con rắn quấn quanh ở đầu.