Home Thần thoại Lưỡng Hà

Thần thoại Lưỡng Hà

ANU – CHÚA TỂ THIÊN GIỚI LƯỠNG HÀ

0
Anu được coi là vị thần già nhất trong những những vị thần trẻ của thần thoại Lưỡng Hà. Ông là vị thần quyền...

ENKI – THỦY THẦN LƯỠNG HÀ

0
Trong các câu truyện trước về thần thoại Lưỡng Hà mình đã kể, chắc các bạn sẽ nhớ tên vị thần Enki. Enki (hay...

THẦN MẶT TRỜI LƯỠNG HÀ SHAMASH

0
Thần Shamash (Utu) là vị thàn mặt trời của người Lưỡng Hà. Ông là con của thần mặt trăng Sin (Nanna). Mỗi ngày, cũng...

NERGAL- VỊ THẦN TAI ƯƠNG

0
Trong thần thoại Lưỡng Hà, Nergal là vị thần đại diện cho dịch bệnh, hạn hán, tàn phá, tóm lại là những tai ương...

ERESHKIGAL- NỮ HOÀNG ÂM PHỦ LƯỠNG HÀ

0
Ereshkigal là nữ thần, chủ nhân của Irkalla- địa phủ của thần thoại Lưỡng Hà. Bà là chị gái của Ishtar- nữ thần của...

MARDUK

0
Trong những bài trước về thần thoại Lưỡng Hà, ta đã biết đến cuộc nội chiến khủng khiếp giữa hai thế hệ thần trong...

BẦY CON CỦA TIAMAT

0
Như đã nói ở bài vê Tiamat, sau khi chồng là Apsu bị các tân thần giam cầm, nữ thần Tiamat nổi trận lôi...

TIAMAT

0
Tiamat là một nữ thần nguyên thủy trong thần thoại Lưỡng Hà. Bà là nữ thần của nước mặn. Bà đã kết hôn với...

ENLIL

0
Enlil (Chúa tể của bão) là vị thần thuộc văn hóa Lưỡng Hà, thần của bão, gió, hơi thở và khoảng cách, chiều rộng....