Viên Hồng

0
5598

Phải nói riêng một chút về Viên Hồng – nguyên soái cuối cùng của nhà Thương, kẻ đứng đầu Mai Sơn Thất Quái. Viên Hồng vốn là con khỉ trắng tu luyện ngàn năm, đạo hạnh cao thâm hơn hẳn 6 con yêu quái còn lại. Hắn lại thành thạo Thất thập nhị huyền công, thiên biến vạn hóa, ngang tài ngang sức với Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng phải nói rằng: “Trong các loài thú, ta chỉ sợ có loài khỉ mà thôi”. Viên Hồng và Dương Tiễn đấu phép với nhau bất phân thắng bại, mãi sau Nữ Oa hiển linh, dùng bức vẽ Sơn Hà Xã Tắc Đồ, dụ cho Viên Hồng lọt vào đó, mới bắt sống được hắn. Lúc đem đi xử trảm, tất hảy binh tướng dùng gươm đao kiểu gì cũng không chặt được đầu Viên Hồng, sau phải dùng đến Phi Đao của Lục Yểm mới giết được hắn.
Có giải thuyết thì cho rằng, Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết Tây Du Ký, chính là Viên Hồng đầu thai, cũng là tinh khỉ, hấp thu tinh khí nhật nguyệt, thành thạo 72 phép biến hóa và do đó vẫn còn duyên nợ đánh một trận với Dương Tiễn.
Cre: Fanpage Epic