Quan Hoàng Tư – Quan Hoàng Năm – Quan Hoàng Lục

0
328

Trong hàng Thập Vị Quan Hoàng con trai Vua Cha Bát Hải Động Đình, thì các vị Hoàng Tư, Hoàng Năm, Hoàng Lục không giáng trần nên không rõ lai lịch thần tích, không có đền thờ riêng theo lối Tứ Phủ, cũng hiếm về ngự đồng. Dẫu vậy cũng có những quan niệm cho rằng các Ngài có giáng trần, và hiện thân là các vị danh tướng trong lịch sử.

Quan Hoàng Tư

Ông Hoàng Tư là con trai Vua Cha Bát Hải Động Đình, được Vua Cha giao cho cai quản thủy cung, giữ sổ đền rồng. Ngài được cho là giáng thế làm tướng quân Nguyễn Hữu Cầu. Ngài sinh tại Lôi Động, Thanh Hà, Hải Dương, xuất thân trong gia đình nông dân nghèo mà hiếu học, văn võ song toàn, lại là bậc kì tài bơi lội nên được gọi là Quận He, đặt theo tên loài cá ở biển Đông. Bấy giờ thời vua Lê chúa Trịnh, dân chúng lầm than. Lấy làm bất bình, ngài theo Nguyễn Cừ dấy binh khởi nghĩa, lại được Cừ yêu quý gả con gái cho. Về sau Nguyễn Cừ bị bắt, đích thân Nguyễn Hữu Cầu trở thành thủ lĩnh ba quân, mưu mẹo thao lược, cướp của quan tham ác bá chia cho dân nghèo nên rất được lòng dân, đánh đâu thắng đó, chém chết nhiều tướng giỏi của triều đình. Cuối cùng triều đình phải cử Phạm Đình Trọng, vốn là kẻ kình địch, bạn học thời niên thiếu của Nguyễn Hữu Cầu đem quân chinh phạt. Do Trọng quá hiểu Cầu mà đánh bại được ông. Đêm đó quân của Nguyễn Hữu Cầu bị vây kín. Cầu lặn xuống sông, lẻn vào tận thuyền của Trọng bỏ lại lá thư, đại ý rằng “Ta có thể lấy đầu nhà ngươi nhưng nghĩ tình đồng môn mà tha cho. Đổi lại nhà ngươi hãy mở cho quân ta lối thoát”. Sáng dậy Trọng đọc thư hoảng hốt, bèn mở lối thoát cho quân của Cầu, nhưng lại phục kích đánh tan tác, bắt sống Hữu Cầu nộp lên triều đình. Nguyễn Hữu Cầu bị tử hình, khi đó vợ Ngài là bà Nguyễn Thị Quỳnh đến tận bên rút dao đâm vào cổ tuẫn tiết theo chồng, con chiến mã cũng bỏ ăn ba ngày rồi đi biệt tích.

Dân chúng nhiều nơi lập đền thờ Ngài. Tại Đồ Sơn, Hải Phòng có giai thoại rằng khi Quận He mang quân về khởi nghĩa, dân chúng mang ba con trâu ra khao quân thì bất ngờ chúng xông vào húc nhau. Quân sĩ và nhân dân cùng kéo đến xem, từ đó hàng năm dân Đồ Sơn mở hội chọi trâu để tưởng nhớ Nguyễn Hữu Cầu. Quan Hoàng Tư ngự áo vàng, khăn chít mỏ rìu, mặc áo trần thủ, mạng chéo, đi cờ kiếm, ít khi về ngự đồng. Chỉ những người có căn kiêm tri hoặc căn lục bộ khâm sai mới hầu Ngài.

Quan Hoàng Năm

Ông Hoàng Năm được cho là giáng thế làm tướng quân Hoàng Công Chất. Ngài hạ sinh ở Thái Bình làm tướng triều Lê, sau cùng Nguyễn Hữu Cầu theo chân Nguyễn Cừ dấy binh khởi nghĩa. Nguyễn Cừ thất bại, Hoàng Công Chất hiệu triệu lực lượng riêng hoạt động ở Sơn Nam, có lần hợp quân với Nguyễn Hữu Cầu mà đại bại. Về sau ngài rút quân lên Điện Biên xây dựng căn cứ, lại khai hóa bản mường nên được đồng bào người Mường, người Thái trọng vọng, tôn xưng là chúa bản làng. Ngài về già lâm bệnh mà thác hóa, được nhân dân lập đền thờ tại Bản Phủ, Điện Biên. Quan Hoàng Năm làm việc trên thiên cung, khi ngự đồng mặc áo xanh ngọc, chít khăn mỏ rìu, mạng chéo, đi ghệt tay ghệt chân, múa kiếm.

Quan Hoàng Lục

Ông Hoàng Lục được cho là giáng trần làm An Biên Đại Tướng Quân Hoàng Lục triều Lý. Ngài sinh ra trong một gia đình người Tày. Trước thềm cuộc xâm lăng của quân Tống, tướng Hoàng Lục và tướng Nùng Chí Cao nghe lời hiệu triệu của Lý Thường Kiệt, đem quân đánh thẳng vào đất Tống rồi rút binh, tích cực chuẩn bị quân lương dự trù cho cuộc kháng chiến chống quân Tống. Quân Tống xâm lăng, Hoàng Lục và Lưu Kỷ lập chiến tuyến tại Quảng Nguyên chống trả quyết liệt. Lập công lớn, ngài được sắc phong An Biên Đại Tướng Quân, về sau thác hóa được dân chúng lập đền thờ ở đồi Đoòng Lình, tỉnh Cao Bằng. Quan Hoàng Lục về ngự đồng mặc áo đỏ, đen hoặc xanh thêu rồng hình chữ thọ, khai quang và múa cờ, múa kiếm.

Cre: Fanpage Epic