ABADDON – CON QUỶ CỦA SỰ TÀN PHÁ

0
2632

Abaddon là thiên thần của cái chết, sự phá hủy và thế giới bên kia. Cái tên Abaddon trong tiếng Do Thái ám chỉ sự phá hủy và có nghĩa là “Vùng đất của sự tàn phá”. Apollyon là tên tiếng Hy Lạp của Abaddon.
Trong ma thuật, Abaddon thường được tương đồng với Satan và Samael. Tên của hắn nằm trong những câu thần chú hắc ám. Abaddon giữ vị trí thứ bảy trong số các hoàng tử địa ngục, tương ứng với các nữ thần Erinyes trong thần thoại Hy Lạp, kẻ mang sức mạnh của tai ương, mâu thuẫn, chiến tranh, và sự phá hủy.
Ban đầu, Abaddon là một địa điểm, không phải một thiên thần hay thực thể vũ trụ. Trong những ghi chép của các giáo sĩ Do Thái và Cựu Ước, Abaddon chỉ là một địa điểm đã bị phá hủy và tên một vùng đất ở Gehenna. Thuật ngữ được nhắc tới sáu lần trong Cựu Ước. Trong sách Cách Ngôn 15:11 và 27:20, Abaddon và Sheol là tên một vùng đất ở âm giới. Trong Thánh Vịnh 88:11, Abaddon ám chỉ thế giới bên kia, cõi chết. Trong sách Job 26:6, Abaddon cũng liên quan tới Sheol. Sau này, Job 28:22 gọi tên Abaddon và Death (Cái chết) cùng lúc, ám chỉ sự nhân hóa thành thực thể.
Trong Khải huyền 9:10, Abaddon là một phép nhân hóa cho vị vua của Vực Thẳm (Abyss), đáy tận cùng của địa ngục. Sách Khải Huyền cũng viết ra phiên bản tiếng Hy Lạp của cái tên này là Apollyon, có khả năng liên quan tới Apollo, vị thần của bệnh tật và sự tàn phá.
(Đọc thêm: Từ điển về Thần thánh và Ma quỷ trong kinh thánh của Karel van der Toorn, Pieter Willem van der Horst, 1995.)