ANTICHRIST – KẺ PHẢN CHÚA

0
1497

Antichrist, Kẻ chống lại Thiên Chúa, là đối thủ cuối cùng và mạnh nhất của Thiên Chúa. Antichrist được gắn với sự kiện của Chúa Jesus Tái lâm và Khải Huyền. Có nguồn gốc ban đầu là con người, Antichrist trong thời hiện đại được coi là nửa người, nửa quỷ, con trai của Satan, được mang tới thế giới bởi một người phụ nữ.
Tài liệu tham khảo duy nhất trong kinh thánh với Kẻ chống đối Thiên Chúa được tìm thấy trong Thư Chung của John. Thuật ngữ được nhắc tới khá mơ hồ và có thể có nghĩa là “đối thủ của Chúa”, “vị Chúa sa ngã”, “chống lại Thiên Chúa”, hay “thay vì Chúa”. Các tài liệu tham khảo cho rằng sự tồn tại của Antichrist đã có từ lâu, rằng đối thủ sẽ xuất hiện trước sự Tái Lâm của Chúa Jesus để giành quyền nắm lại thế giới.
Câu trích trong Thư Chung của John 2:18:22 đã viết rằng, “Ai là kẻ dối trá và phủ nhận Jesus là Chúa? Đây là Kẻ chống đối lại Thiên Chúa, là kẻ phủ nhận Cha và Con.” Trong phần 4:3, tác giả nói rằng, “mọi linh hồn không đồng thuận rằng Jesus chính là Chúa, đây là linh hồn của sự chông đối, ngươi có thể nghe thấy là nó đang đến, và giờ nó đang ở trong thế giới này.” Một câu trích khác trong Thư Chung John 2, 7: “Vì những kẻ dối trá đã xuất hiện trong thế giới, con người, những kẻ không nhận ra sự tái lâm của Chúa Jesus, điển hình sẽ là những kẻ lừa gạt và kẻ chống đối Thiên Chúa.” Ở góc nhìn này, Kẻ chống đối Chúa có vẻ giống như một ác linh hay suy nghĩ đã ảnh hưởng lên rất nhiều người, những người không có lòng tin (và vì vậy được cho là dị giáo), không phải là một thực thể tách rời.
Trong Tân Ước cũng có một trường hợp khác nhắc tới kẻ chống đối Thiên Chúa nhưng không dùng thuật ngữ “Antichrist”. Sách Phúc âm Mark và Matthew nhắc tới hai nhà tiên tri sa ngã, và trong Thư Thessalonians 2 của Thánh Paul, 2:3-12, có nhắc đến “kẻ vô pháp luật” hay “kẻ không có luật pháp”, người sẽ xuất hiện vào sự kiện Tái Lâm.
Sách Khải huyền cũng nhắc tới những kẻ chống đối, được lãnh đạo bởi Con quái vật từ Đất và Biển, và con rồng hay rắn biển, tượng trưng cho quỷ dữ.
Khái niệm về Kẻ chống đối Thiên Chúa có nhiều điểm đầy đủ hơn vào thế kỷ thứ 2 TCN, chủ yếu bởi cha xứ nhà thờ Ireaeus, người đồng ý rằng sự bảo vệ tốt nhất cho con người khỏi quỷ dữ là Chúa Jesus. Người Cơ Đốc giáo cầu nguyện và gọi tên Chúa Jesus để đuổi quỷ dữ đi. Tuy nhiên, Kẻ chống đối Chúa, một con người, sẽ xuất hiện như là một kẻ vô đạo, kẻ giết người và kẻ cướp. Hắn sẽ có “mọi sức mạnh của quỷ dữ”, Irenaeus nói, và sẽ thu hút những môn đệ và người tôn thờ theo mình. Kẻ chống đối Chúa cuối cùng sẽ bị đánh bại, Satan và thế lực ma quỷ của hắn sẽ bị tra tấn mãi mãi dưới địa ngục.
Lâu trước đây, một cha xứ khác của nhà thờ ngày xưa đã giải thích Antichrist là “con trai của quỷ dữ, kẻ chính là Satan và hung thần (devil)”. Hắn sẽ được giúp đỡ vào lần đối đầu cuối với Chúa Jesus bởi Satan và những con quỷ của hắn ta, những kẻ đã bị cầm tù vào thời gian khổ hạnh của Chúa Jesus. Thánh Augstine, một trong những vị cha xứ có sức ảnh hưởng từ những buổi đầu của tôn giáo này, cho rằng Antichrist là một thực thể tách rời hơn là một nhóm những kẻ xấu xa.
Vào buổi sớm thời Trung cổ, Kẻ chống đối thiên chúa được gán cho một người hơn là một thực thể siêu nhiên độc ác. Kẻ chống đối Thiên Chúa được nuôi dưỡng bởi Lucifer, chứ không phải là hóa thân của con quỷ này, xuất hiện vào ngày tận thế. Quan niệm này trở thành cố thủ trong những tác phẩm huyền học, trong thần thoại dân gian, trong phim ảnh và văn học. Câu chuyện phổ biến nhất là Lucifer đã sinh ra Antichrist cùng với một phụ nữ người Babylon.
Sau cuộc Cải cách Tin lành ở thế kỷ 16, giáo hoàng thường xuyên nhắc tới Antichrist, trong khi nhà thờ Công giáo nói trằng Martin Luther đã sinh ra Antichrist.
Năm 1848, Đức Mẹ Mary xuất hiện trong một khải tượng ở điện Đức Mẹ La Salette, Pháp, tiên đoán rằng những người có chỗ đứng ở Rome sẽ phục vụ Kẻ chống đối Chúa: “Ta đã cảnh báo và cảnh báo nhiều lần rằng Satan sẽ bước lên thứ bậc cao nhất trong vương quốc của Rome. Bí mật Thứ Ba, những đứa con của ta, là việc Satan sẽ bước vào nhà thờ của Con Trai ta.”
Năm 1928, Lucifer là nguyên nhân chính gây nên vụ quỷ nhập cho một phụ nữ ở Earling, Iowa. Cha Theophilus, một nhà trừ tà, bị thuyết phục là thời khắc Kẻ chống đối Chúa sắp tới. Tuy nhiên, ông không nghĩ rằng Antichrist là con trai của hung thần, mà chính là Lucifer, kẻ muốn nhào nặn cho mình một thân xác hoàn chỉnh để có thể bước vào thế giới. Kẻ chống đối Chúa là con trai hung thần có lẽ là quan niệm phổ biến nhất trong thời điểm hiện tại, được thể hiện trong những bộ phim như “Đứa con của Rosemary”, “The Omen, “Luật sư của quỷ”.