Ma Gia Tứ Tướng

0
28931

MA GIA TỨ TƯỚNG – TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG THEO PHONG THẦN TRUYỆN

Ma Gia Tứ Tướng bao gồm 4 huynh đệ nhà họ Ma, trấn giữ ải Giai Mộng. Khi các tướng nhà Thương liên tiếp bị Khương Tử Nha đánh bại, thái sư Văn Trọng đã cho mời nhóm này về cầm quân đánh với Tây Kì. Cả 4 huynh đệ không những có tài cầm quân, bản lĩnh võ nghệ cao cường mà còn sở hữu những bảo bối, thần binh vô cùng uy lực, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của họ. 4 người bao gồm:
Ma Lễ Thanh: sử dụng một thanh thần kiếm gọi là Thanh Vân kiếm. Kiếm này có bùa phép, mỗi lần niệm chú thì điều khiển được cả gió, lửa, bắn ra hàng vạn mũi kiếm, có thể đoạt mạng nhiều người cùng lúc, uy lực rất kinh khủng.
Ma Lễ Hồng: sở hữu cây dù Hỗn Nguyên. Trên cây dù có đính 10 viên thần châu, mỗi lần mở dù ra thì khiến trời đất chao đảo, mây đen mù trời, mọi binh khí đều có thể bị hút vào.
Ma Lễ Hải: mang theo một cây đàn tỳ bà, 4 sợi dây đàn chia làm Địa, Thủy, Phong, Hỏa, mỗi lần gảy đàn là phong hỏa nổi lên, sức công phá không thua kém gì Thanh Vân kiếm.
Ma Lễ Thọ: nuôi một con chuột trắng là Hoa Hồ Điêu, mỗi lần tung ra có thể biến thành sinh vật có cánh, to như con voi, dễ dàng ăn thịt quân địch.

Ma Gia Tứ Tướng là những nhân vật đầu tiên đánh cho quân Tây Kì cùng Khương Tử Nha thua liểng xiểng, quân Tây Kì chết phân nửa, các tướng như Na Tra, Mộc Tra… cũng phải thua chạy. Thành Tây Kì bị vây hãm hơn 1 năm trời. Đáng tiếc do Khương Tử Nha được các thần tiên hỗ trợ nhiều nên việc vây hãm Tây Kì không thành công, 4 huynh đệ chết cả trong một trận bởi Hoàng Thiên Hóa (sử dụng cây đinh 7 tấc Toàn Tâm, đâm xuyên tim cả 4 người).

Linh hồn 4 huynh đệ bay lên bảng Phong Thần, vì đều là chiến tướng có bản lĩnh cao cường, nên được phong làm Tứ Đại Thiên Vương – hộ pháp thiên giới. Ma Lễ Thanh được phong là Tăng Trưởng Thiên Vương, Ma Lễ Hồng là Quảng Mục Thiên Vương, Ma Lễ Hải là Đa Văn Thiên Vương, Ma Lễ Thọ làm Trì Quốc Thiên Vương.

TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG TRONG PHẬT GIÁO

Mỗi khi chúng ta đi tới gần một ngôi chùa Phật thì điều đầu tiên trông thấy là điện thờ Thiên vương. Tại đây, người ta thờ bốn vị vũ tướng nom rất uy vũ hùng tráng. Một vị mặc áo xanh, tay cầm thanh bảo kiếm, một vị mặc đại bào màu trắng, tay ôm cây đàn tì bà, một vị mặc đại bào màu lục, tay cầm cây dù nạm ngọc trai, một vị mặc áo đại bào màu đỏ có con rồng quấn trên tay.

Tứ đại Thiên vương vốn là bốn vị đại tướng của Thiên đế trong các kinh Phật của Ấn Độ. Theo truyền thuyết trong kinh Phật, thế giới của con người được phân làm bốn đại bộ châu, các đại bộ châu này được cho bốn đại Thiên vương chia nhau bảo vệ. Họ ở trên đỉnh Thiền Đà La thuộc ngọn Tu Di hay được nhắc đến trong các kinh sách nhà Phật.

Nam Thiên vương vì có khả năng kết hợp chúng sinh, phát triển thiện căn, nên gọi là Tăng Trưởng.
Đông Thiên vương bảo hộ sinh linh, giữ gìn đất đai trong nước, gọi là Trì Quốc.
Bắc Thiên vương, bảo vệ đạo trường của đức Như Lai, thường được nghe đức Như Lai thuyết pháp, gọi là Đa Văn (nghe nhiều).
Tây Thiên vương có thể mở to mắt quan sát thế giới, gọi là Quảng Mục (tầm mắt rộng).

Bốn vị này là “Tứ đại Thiên vương” mà dân gian thường gọi là ‘Tứ đại Kim cương”. Điện Thiên vương chính là ban Cảnh vệ bảo vệ chùa. Các Thiên vương ngoài việc giữ gìn Phật pháp còn có trách nhiệm trông nom bốn phương cho mưa thuận gió hoà. Vì thế các Thiên vương cũng được gọi là “Hộ thế Thiên tôn”.