ÔNG BA BỊ

0
2027

Trong truyện dân gian Anh, Ông Ba Bị là một linh hồn hay yêu tinh vô cùng xấu xa, thường rất lớn và có màu đen, luôn dọa nạt trẻ em. Ông Ba Bị tới vào ban đêm và xuất hiện trong phòng ngủ, ngay cạnh mép giường. Ông Ba Bị thường được miêu tả là xuất hiện dưới hình dáng cái bóng đen của một người đàn ông.
Từ “Bogey” được gọi là bwg ở Welsh, bogle ở Scotland và Boggelmann ở Đức. Ngoài ra còn những cái tên khác như bug-a-boo, boo, bugbear, bock, boggart. Người Ai Len thì thường gọi là pucca. Từ Bogey cũng là tên khác của quỷ dữ.