Vua Cha Ngọc Hoàng 

0
993

Ngọc đế hay Ngọc hoàng đại đế là vị có quyền hạn lớn nhất lục giới; cai quản toàn bộ lục giới: Nhân; Thần; Ma; Yêu; Quỷ; Tiên. Ngài vốn là người phàm, tu luyện một nghìn bảy trăm năm mươi kiếp, mỗi kiếp chín nghìn sáu trăm năm mới đắc thành tiên đạo. 

Ngọc hoàng thượng đế là vị Vua cha thiên đình; đứng đầu tất cả Thần Tiên; có quyền lực tối cao với các quyền năng tự nhiên: mây mưa; sấm chớp; nước lửa…..Ngọc hoàng là người xét phong các Vị thần hoặc xét phạt các Vị Thần Tiên

Trong Đạo Mẫu Việt Nam Ngọc hoàng được gọi là Vua cha ngọc hoàng; là cha của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. 

Theo thần tích còn lưu giữ, vào năm Thiên Định nhị niên có Thiên Tiên, Địa Tiên mở cổng xuống trần dạy dân khai phá vùng sình lầy, học cách săn bắn, trồng lúa. Ngoài ra còn có Ngũ Lão Tiên Ông giúp dân khai hoang, diệt trừ ác thú, dựng nên Thụy Ứng quán để cầu trời phù hộ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ngày nay nơi ấy chính là đền Đậu An tại Hưng Yên.