Home Đạo Mẫu Việt Nam

Đạo Mẫu Việt Nam

Trong nền văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, hệ thống Tam Phủ Công Đồng và Tứ Phủ Vạn Linh xuất phát từ đồng bằng sông Hồng được cho là có giá trị rất phong phú và lâu đời, mang đậm bản sắc Việt. Đạo Mẫu chi ra một hệ thống chư vị Tiên Thánh theo thứ bậc rõ ràng, mỗi vị lại có một tích truyện riêng, trong mỗi tích truyện lại có nhiều phiên bản khác nhau, về cơ bản hệ thống thần linh như sau: 1. Phật với biểu trưng là Quan Âm Bồ Tát. 2. Tứ vị Vua Cha là cha của các vị Thánh Mẫu gồm: Ngọc Hoàng, Long Vương Bát Hải, Sơn Tinh, Diêm Vương. 3. Tam Tòa Thánh Mẫu/ Tứ Phủ Thánh Mẫu: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Mẫu Địa. 4. Các hàng Quan Lớn: Quan Lớn Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ Ngũ và Quan Điều Thất, Quan Hoàng Triệu. 5. Chầu Bà: Chầu Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ Ngũ, Chầu Lục, Chầu Bảy, Chầu Bát, Chầu Cửu, Chầu Mười, Chầu Bé, Chầu Thủ Đền… 6. Quan Hoàng: Ông Hoàng Cả, Hoàng Đôi, Hoàng Bơ, Hoàng Tư, Hoàng Năm, Hoàng Lục, Hoàng Bảy, Hoàng Bát, Hoàng Chín, Hoàng Mười. 7. Thánh Cô: Cô Cả Thượng Thiên, Cô Đôi Thượng Ngàn, Cô Đôi Cam Đường, Cô Bơ, Cô Tư, Cô Năm, Cô Sáu, Cô Bảy, Cô Tám, Cô Chín Thượng, Cô Chín Giếng, Cô Mười và các vị Cô Bé. 8. Triều Cậu: Cậu Hoàng Cả Phủ Giầy, Cậu Hoàng Cả Sòng Sơn, Cậu Hoàng Đôi, Cậu Hoàng Bơ, Cậu Hoàng Tư, Cậu Hoàng Năm, Cậu Bé Đồi Ngang,… 9. Ngũ Hổ và Ông Lốt (Hổ và Rắn)

Đạo mẫu và tín ngưỡng thờ mẫu

0
Trong tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam là việc tôn thờ nữ thần, thờ mẫu thần, thờ mẫu Tam Phủ Công Đồng và Tứ...

Bà Tổ Cô

0
Thuở đất trời còn hỗn mang, khai thiên lập địa, thường có các vị thần khổng lồ xuất hiện giúp đỡ con người. Cả thần...

Bà Khổng Ôn

0
Thời bà Khổng Ôn sống là thời kỳ đất nước mới thành hình, đất còn thấp, nước chiếm phần nhiều. Nước thường xuyên cậy...

Bà Chúa Xứ hay Nguyên Nhung Thánh Mẫu

0
Bà Chúa Xứ còn được gọi là Thánh Mẫu nương nương, có một sự tích rất là huyền bí và mầu nhiệm. Theo đồng...

Bà chúa Vĩnh

0
Tục truyền rằng: Bà chúa Vĩnh chính là con gái của bà Tồ Cô. Khi các chị  em cùng một bọc đã chia nhau...

Bà chúa Thác Bờ

0
Chúa Thác Bờ là vị Chúa Bà nức tiếng linh thiêng và là một nhân vật huyền thoại trong tín ngưỡng dân gian vùng...

Bà Chóa

0
Những người con gái của bà Tổ Cô sau khi rời bọc mẹ đẻ, họ bảo nhau đi thật xa. Cứ đi, cứ đi,...

Bà áo the

0
Vào những năm tháng đầu tiên lập quốc của người Lạc Việt, dân tình đâu đâu cũng có cuộc sống yên vui, làm ăn...

Chúa Đệ Tam Lâm Thao

0
Tương truyền bà có tên Nguyệt Cư Công Chúa, là con gái út của vua Hùng nên dân thường gọi là Bà Chúa Ót....

Chúa Thác Bờ

0
Chúa Thác Bờ là vị Chúa Bà nức tiếng linh thiêng chốn Hòa Bình, rất hay về ngự đồng ban lộc muôn dân.Thần tích...

Chúa Bà Năm Phương

0
Chúa Bà Ngũ Phương, hay Năm Phương, tương truyền vốn là một vị tiên nữ trên Thiên phủ giáng trần, được sinh ra trong...

Chúa Bản Cảnh

0
• Chúa Cà PhêChúa Cà Phê là bà chúa bói người Nùng từ thời thượng cổ, là người có nhiều quyền phép nhất trong...
- Advertisement -

NỔI BẬT NHẤT