Home Đạo Mẫu Việt Nam

Đạo Mẫu Việt Nam

Trong nền văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, hệ thống Tam Phủ Công Đồng và Tứ Phủ Vạn Linh xuất phát từ đồng bằng sông Hồng được cho là có giá trị rất phong phú và lâu đời, mang đậm bản sắc Việt. Đạo Mẫu chi ra một hệ thống chư vị Tiên Thánh theo thứ bậc rõ ràng, mỗi vị lại có một tích truyện riêng, trong mỗi tích truyện lại có nhiều phiên bản khác nhau, về cơ bản hệ thống thần linh như sau: 1. Phật với biểu trưng là Quan Âm Bồ Tát. 2. Tứ vị Vua Cha là cha của các vị Thánh Mẫu gồm: Ngọc Hoàng, Long Vương Bát Hải, Sơn Tinh, Diêm Vương. 3. Tam Tòa Thánh Mẫu/ Tứ Phủ Thánh Mẫu: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Mẫu Địa. 4. Các hàng Quan Lớn: Quan Lớn Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ Ngũ và Quan Điều Thất, Quan Hoàng Triệu. 5. Chầu Bà: Chầu Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ Ngũ, Chầu Lục, Chầu Bảy, Chầu Bát, Chầu Cửu, Chầu Mười, Chầu Bé, Chầu Thủ Đền… 6. Quan Hoàng: Ông Hoàng Cả, Hoàng Đôi, Hoàng Bơ, Hoàng Tư, Hoàng Năm, Hoàng Lục, Hoàng Bảy, Hoàng Bát, Hoàng Chín, Hoàng Mười. 7. Thánh Cô: Cô Cả Thượng Thiên, Cô Đôi Thượng Ngàn, Cô Đôi Cam Đường, Cô Bơ, Cô Tư, Cô Năm, Cô Sáu, Cô Bảy, Cô Tám, Cô Chín Thượng, Cô Chín Giếng, Cô Mười và các vị Cô Bé. 8. Triều Cậu: Cậu Hoàng Cả Phủ Giầy, Cậu Hoàng Cả Sòng Sơn, Cậu Hoàng Đôi, Cậu Hoàng Bơ, Cậu Hoàng Tư, Cậu Hoàng Năm, Cậu Bé Đồi Ngang,… 9. Ngũ Hổ và Ông Lốt (Hổ và Rắn)

Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ 

Mẫu Đệ Tam hay còn gọi là Thủy Cung Công Chúa là vị Mẫu cai quản miền sông nước. Trong điện thờ Mẫu, bà ngồi bên cạnh Mẫu Liễu,...

Mẫu Đệ Tứ Địa Phủ

Mẫu Địa Tiên hay còn gọi là Quảng Cung Công Chúa là vị Mẫu Đệ Tứ trong văn hóa thờ Mẫu. Bà vốn là con của Vua Cha trên...

Vua Cha Bát Hải Động Đình 

Trong Tứ Vị Vua Cha, ông là đấng Minh Vương của Thủy Phủ, ngự miền đại dương sâu thẳm, là chúa của muôn loài thủy tộc, trị vì tám...

Vua Cha Ngọc Hoàng 

Ngọc đế hay Ngọc hoàng đại đế là vị có quyền hạn lớn nhất lục giới; cai quản toàn bộ lục giới: Nhân; Thần; Ma; Yêu; Quỷ; Tiên. Ngài...

Vua Cha Tản Viên Sơn Thánh

Ngài là vị Thánh cai quản vùng Ba Vì đại sơn, là một trong bốn vị thánh bất tử của Đại Việt quốc. Truyền thuyết phổ biến nhất nói...

Vua Cha Địa Phủ

Nguyên Thiên Đại Đế danh xưng đầy đủ Địa Phủ Chí Tôn Bắc Âm Phong Đô Nguyên Thiên Đại Đế là đức Vua Cha ngự miền Địa Phủ, Ngài...

Quan Lớn Đệ Nhất

Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên Hay còn gọi là Đệ Nhất Tôn Ông. Quan lớn vốn là con trai cả của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình,...

Quan Lớn Đệ Nhị

Còn được gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát hay Quan Đệ Nhị Thượng Ngàn, Ngài đứng thứ hai trong Ngũ Vị Tôn Quan có quyền hành giám sát...

Quan Lớn Đệ Tam

Ngài được gọi là Quan Đệ Tam Thoải Phủ, được tôn kính là Đệ Tam Thượng Thiên Hoàng Thái Tử Vương Quan. Tước phong là Thủy Tào Điển Sứ...

Quan Lớn Đệ Tứ

Ngài được tôn là Quan Đệ Tứ Khâm Sai Quyền Cai Tứ Phủ, tước phong là Thiên Hựu Đại Vương Thượng Đẳng Tối Linh Thần. Ngài là vị Thánh...

Quan Lớn Đệ Ngũ

Ngài là Đệ Ngũ Tôn Quan Tuần Tranh Tối Linh Thần Cao Lỗ Đại Nhân, Vua Cha Ngọc Hoàng ban cho Ngài thiên binh địa tướng, thu chấp kim...

Thống Phủ Tôn Ông

Quan Lớn Đệ Lục  Ông vốn tên là Phùng Hưng, quê ở Giao Châu, xuất thân trong gia tộc cao quý, cha ông là Phùng Hạp Khanh đã từng tham...

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

DMCA.com Protection Status