Chúa Đệ Tam Lâm Thao

0
555

Tương truyền bà có tên Nguyệt Cư Công Chúa, là con gái út của vua Hùng nên dân thường gọi là Bà Chúa Ót. Nàng công chúa có vẻ đẹp hoa cười ngọc thốt nhưng tiếc thay lại bẩm sinh hỏng một bên mắt, nhưng nàng chẳng vì ấy mà u buồn, ngày ngày nàng giúp vua cha coi sóc quân lương, dụng tài y thuật mà chế thuốc chữa bệnh cho muôn dân.

Năm ấy có loạn thần kéo bè kéo cánh gây điều tạo phản, Lý Lang Công lĩnh chiếu vua ban mà chiêu binh hợp sĩ giết phản tặc. Vua Hùng ưng bụng ban hôn cho chàng và công chúa Nguyệt Cư, trận chiến khốc liệt thuở ấy có nàng công chúa bụng mang dạ chửa đích thân chinh chiến cùng tướng công. Chiến sự toàn thắng, Việt Thường ta an yên mọi phần, bách gia trăm họ nhớ ơn lập đền phụng thờ công chúa cùng phò mã.

Chúa Lâm Thao ngự đồng mặc áo trắng, gieo quẻ thiên tiên, phán truyền vận hạn, thiên cơ.

Cre: Fanpage Epic