Home Nhân vật thần thoại Châu Phi

Nhân vật thần thoại Châu Phi

Thần thoại Châu Phi Châu Phi bao gồm rất nhiều tộc người, mỗi dân tộc lại mang một nền văn hóa, lưu truyền một dòng thần thoại khác nhau. Bởi vậy, để giới thiệu về thần thoại Châu Phi thì rất phức tạp

Mawu-Lisa

0
Mawu là nữ thần tối cao của thần thoại dân tộc Fon, một dân tộc lớn ở Tây Phi, nay sống tại các nước...

Ala

0
Ala là vị nữ thần tối cao của dân tộc Igbo, một dân tộc lớn của Tây Phi sống tại miền nam Nigeria. Bà...

Amadioha

0
Amadioha là nam thần của công lý, bầu trời và sấm sét trong thần thoại dân tộc Igbo ở Tây Phi. Ông cũng cai...

Roog

0
Roog là vị thần tối cao của dân tộc Serer, sống ở Senegal ngày nay. Theo thần thoại của người Serer, Roog là một...

Mami Wata

0
Mami Wata, thực chất chỉ là đọc trại của Mother Water, là tên gọi chung của những nữ thần nước (có khi là nam...

Queen of Sheba

0
Rời vùng Tây Phi, chúng ta hãy lưu lạc sang Đông Phi và gặp người đàn bà quyền lực của xứ Ethiopia – Nữ...

Cagn

0
Cagn là vị thần tối cao của dân tộc San vùng Nam Phi, một bộ tộc săn bắt lớn sống rải rác ở các...

Unkulunkulu 

0
Unkulunkulu là vị thần tối cao của dân tộc Zulu, cũng là một tộc người lớn ở Nam Phi. Ông sinh ra từ đầm...

Mbaba Mwana Waresa

0
Mbaba Mwana Waresa là nữ thần của mùa màng, mưa thuận gió hòa, cầu vồng và bia rất được trọng vọng của dân tộc...

Malambo

0
Malambo là nữ thần sông ngòi của dân tộc Zulu ở Nam Phi, tên bà có nghĩa là ‘mẹ của những dòng sông’. Bà...

Inkanyamba

0
Inkanyamba là con rắn thần trong tín ngưỡng của các bộ lạc Zulu, Xhosa ở Nam Phi. Họ cho rằng Inkanyamba là một con...

Gbahali

0
Sống tại Liberia, Gbahali là loài bò sát với chiều dài lên đến hơn 9 m, có hình dáng tựa loài cá sấu nhưng...

Đọc Nhiều Nhất

Nổi bật hiện tại