Thần thoại Châu Phi

0
1149

Châu Phi bao gồm rất nhiều tộc người, mỗi dân tộc lại mang một nền văn hóa, lưu truyền một dòng thần thoại khác nhau. Bởi vậy, để giới thiệu về thần thoại Châu Phi thì rất phức tạp. 

Chưa kể, ngoài nền văn minh Ai Cập lưu trữ bằng giấy thì các tộc người Châu Phi khác hầu hết truyền miệng những câu chuyện thần thoại, và ở một số vùng, các tôn giáo độc thần như đạo Hồi và đạo Thiên Chúa đã ảnh hưởng từ rất sớm. Do đó các vùng Bắc Phi, Đông Phi và Nam Phi, tư liệu về thần thoại của các dân tộc tản mạn và không được hệ thống rõ.

Tuy nhiên, ở vùng bờ biển Tây Phi và đồng bằng châu thổ sông Niger, thần thoại Tây Phi vẫn được lưu truyền và phát triển khá phong phú. Nổi bật là các vị thần của các dân tộc lớn như: Fon, Igbo, Ashanti, Serer, và đặc biệt là hệ thống các vị thần (còn gọi là các orishas) đồ sộ của dân tộc Yoruba, một trong những tộc người lớn nhất của Châu Phi. Thần thoại của các tộc đó tiếp tục lưu truyền sang Châu Mỹ qua con đường buôn bán nô lệ, và tới ngày nay, những người da màu ở Mỹ Châu vẫn kể cho nhau nghe những nhân vật đến từ lục địa quê hương, như vị thần lừa gạt Anansi, chú thỏ tinh ranh Br’er Rabbit… Các vodun – thần linh của dân tộc Fon thì du nhập tới vùng biển Caribbean, và trở thành nền văn hóa voodoo thịnh vượng ở xứ sở này.

Trong album về thần thoại Châu Phi, Epic xin tập trung giới thiệu với các độc giả những vị thần nổi bật nhất của các dân tộc Tây Phi là chủ yếu, bên cạnh đó cũng sẽ giới thiệu một số nhân vật dân gian, truyền thuyết nổi bật của các tộc người vùng khác.