Home Nhân vật thần thoại Triều Tiên

Nhân vật thần thoại Triều Tiên

Dân tộc Triều Tiên (Joseon) hay Cao Ly (Goryeo/Korea) ngày nay bị chia cắt thành hai quốc gia CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc. Hệ thống các câu chuyện của thần thoại Triều Tiên tương đối phức tạp, nhiều dị bản. Ngoài các vị thần tín ngưỡng dân gian “made in Korea”, còn có các truyền thuyết lập quốc, và các vị thần, sinh vật thần thoại lai tạp từ Đạo giáo và Phật giáo