Cơ Phát

0
Cơ Phát là con trai thứ của Cơ Xương. Sau khi cha và huynh trưởng chết, Cơ Phát lên kế nhiệm chức Tây Bá...

Khương Tử Nha

0
Là một trong những nhân vật trung tâm của bộ truyện. Tên cúng cơm là Khương Thượng, là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên...

Xiển Giáo thập nhị đại tiên

0
Là 12 vị tiên gia của Xiển giáo, học trò của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị nào đạo hạnh cũng mấy trăm năm đến...

Bá Giám

0
Từng giữ chức tổng binh từ thời vua Hiên Viên Hoàng Đế đi đánh Xi Vưu, chết trận, linh hồn bị đày ở biểnĐông...

Lý Tịnh

0
Quan tổng binh trấn giữ ải Trần Đường, Lý Tịnh vốn là đệ tử của Độ Ách Chân Nhân ở núi Côn Lôn. Lý...

Na Tra

0
Bất tất phải kể nhiều về nhân vật này. Na Tra là con út của Lý Tịnh, nhưng thực chất là trái Linh Châu...

Kim Tra – Mộc Tra

0
Kim Tra là con cả của Lý Tịnh, học trò của Văn Thù, còn Mộc Tra là con thứ, học trò của Phổ Hiền....

Lôi Chấn Tử

0
Năm ấy khi Tây Bá Hầu Cơ Xương được triệu tập đến Triều Ca, dọc đường đi qua núi Yên Sơn, trời đang nắng...

Dương Tiễn

0
Dương Tiễn là học trò của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, gọi Khương Tử Nha bằng sư thúc, được sư phụ cử xuống giúp quân...

Vi Hộ

0
Vi Hộ là đệ tử của Đạo Hạnh Thiên Tôn, tu luyện ở núi Kim Đình, vâng lệnh thầy xuống núi giúp Khương Tử...

Thân Công Báo

0
Vốn là đệ tử Xiển Giáo nhưng không giống như những học trò khác của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thân Công Báo có một...

Long Tu Hổ

0
Vốn cha là giống rồng, mẹ lại là loài lợn, nên đẻ ra Long Tu Hổ hình dung kì dị như vậy, ai nhìn...
- Advertisement -

NỔI BẬT NHẤT