Home Nhân vật thần thoại Phong Thần

Nhân vật thần thoại Phong Thần

Bá Ấp Khảo

0
Con cả của Cơ Xương, nổi tiếng đẹp trai tuấn tú, lại có tài gảy đàn thần sầu. Bá Ấp Khảo nóng lòng muốn...

Cơ Phát

0
Cơ Phát là con trai thứ của Cơ Xương. Sau khi cha và huynh trưởng chết, Cơ Phát lên kế nhiệm chức Tây Bá...

Khương Tử Nha

0
Là một trong những nhân vật trung tâm của bộ truyện. Tên cúng cơm là Khương Thượng, là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên...

Xiển Giáo thập nhị đại tiên

0
Là 12 vị tiên gia của Xiển giáo, học trò của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị nào đạo hạnh cũng mấy trăm năm đến...

Bá Giám

0
Từng giữ chức tổng binh từ thời vua Hiên Viên Hoàng Đế đi đánh Xi Vưu, chết trận, linh hồn bị đày ở biểnĐông...

Lý Tịnh

0
Quan tổng binh trấn giữ ải Trần Đường, Lý Tịnh vốn là đệ tử của Độ Ách Chân Nhân ở núi Côn Lôn. Lý...

Na Tra

0
Bất tất phải kể nhiều về nhân vật này. Na Tra là con út của Lý Tịnh, nhưng thực chất là trái Linh Châu...

Kim Tra – Mộc Tra

0
Kim Tra là con cả của Lý Tịnh, học trò của Văn Thù, còn Mộc Tra là con thứ, học trò của Phổ Hiền....

Lôi Chấn Tử

0
Năm ấy khi Tây Bá Hầu Cơ Xương được triệu tập đến Triều Ca, dọc đường đi qua núi Yên Sơn, trời đang nắng...

Dương Tiễn

0
Dương Tiễn là học trò của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, gọi Khương Tử Nha bằng sư thúc, được sư phụ cử xuống giúp quân...

Vi Hộ

0
Vi Hộ là đệ tử của Đạo Hạnh Thiên Tôn, tu luyện ở núi Kim Đình, vâng lệnh thầy xuống núi giúp Khương Tử...

Thân Công Báo

0
Vốn là đệ tử Xiển Giáo nhưng không giống như những học trò khác của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thân Công Báo có một...

Đọc Nhiều Nhất

Nổi bật hiện tại