Bá Ấp Khảo

0
22620


Con cả của Cơ Xương, nổi tiếng đẹp trai tuấn tú, lại có tài gảy đàn thần sầu. Bá Ấp Khảo nóng lòng muốn cứu cha khỏi cảnh tù giam, đem lễ vật đến Triều Ca xin chuộc cha về. Đát Kỷ nhìn thấy Bá Ấp Khảo ngon trai thì mê lắm, lấy cớ muốn tập gảy đàn, định thả thính nhưng bị anh này cư tuyệt thính mồi, trong lòng cay cú, tìm cách hãm hại, khiến Bá Ấp Khảo bị vua xử tử. Độc ác hơn, Đát Kỷ còn lấy thịt Bá Ấp Khảo đem làm nhân bánh cho Cơ Xương ăn để thử lòng. Cơ Xương phải nén lòng giả ngây, ăn thịt con mà không dám khóc một câu, về sau trốn được về nước, thương con mà nôn ra thịt, thịt đấy lại biến thành thỏ.

Cre: Fanpage Epic