Cơ Phát

0
10000


Cơ Phát là con trai thứ của Cơ Xương. Sau khi cha và huynh trưởng chết, Cơ Phát lên kế nhiệm chức Tây Bá Hầu, sau tự xưng Võ Vương, trở thành gương mặt đại diện cho phong trào “Phạt Trụ”, tụ hội hơn 800 trấn chư hầu lớn nhỏ tiến vào Triều Ca vấn tội Trụ Vương. (tuy vậy không phải làm gì mấy vì Tử Nha và chư vị thần tiên lo liệu cho hết rồi). Sau khi lật đổ Trụ Vương thì Võ Vương được các chư hầu suy tôn lên làm vua, lập ra nhà Châu, đúng với thiên mệnh, thiên hạ từ đấy mà được thái bình.

Cre: Fanpage Epic