Khương Tử Nha

0
9720


Là một trong những nhân vật trung tâm của bộ truyện. Tên cúng cơm là Khương Thượng, là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tử Nha lên núi tu luyện từ năm 23 tuổi, đến năm đó là đã bước sang tuổi 72, sư phụ sai xuống núi giúp nhà Châu phạt Trụ.
Khương Tử Nha tu hành cả đời trên núi, chưa va chạm bao giờ, giờ xuống trần không biết làm việc gì để sinh nhai, phải sống nhờ nhà bạn, lấy vợ cũng bị vợ bỏ, chê là bất tài. Về sau mới phát hiện ra có tài bói toán xem quẻ, trừ ma diệt quỷ, được tiến cử vào cung làm chức quan trông coi thiên văn.
Trụ Vương muốn xây cất lộc đài cho Đát Kỷ, bắt Tử Nha làm quan đốc công. Tử Nha không chịu, bỏ trốn khỏi Triều Ca, trốn đến Tây Kỳ, ngày ngày ngồi câu cá đợi thời cuộc. Thế rồi quả nhiên sau này Văn Vương đến mời Tử Nha về làm thừa tướng, trở thành bài học đạo đức rằng không bao giờ là quá muộn để start-up!
Sau khi Văn Vương Cơ Xương qua đời, Tử Nha tiếp tục phò trợ Võ Vương Cơ Phát, thống lĩnh quân đội Tây Kỳ cự nhau với nhà Thương, cũng nhiều phen vất vả, nằm gai nếm mật, nhưng nhờ có chư vị thần tiên và các tướng giỏi giúp sức, cũng kéo quân vượt qua 5 ải, vượt sông Hoàng Hà, hội các trấn chư hầu, đem quân vào Triều Ca vấn tội Trụ Vương, giúp Cơ Phát lên ngôi hoàng đế, hoàn thành bá nghiệp, cũng là hoàn thành bảng Phong Thần theo thiên mệnh . Tử Nha được phong hầu, người đời gọi là Khương Thái Công, cai quản nước Tề.
Khi ra trận, Khương Tử Nha thường cưỡi linh thú Tứ Bất Tượng, binh khí thì có cây roi Đả Thần (gặp thần tiên tự động đánh) và cờ Hạnh Quỳnh – – giúp bảo vệ chủ nhân khỏi bùa phép, gươm đao.

Cre: Fanpage Epic