Cao Lan Anh

0
2620


Nàng này là vợ của Trương Khuê. Thiên hạ thường nói: “Được vợ thì hỏng chồng”, riêng cặp này được cả hai. Trương Khuê võ nghệ cao cường, thì Cao Lan Anh bản lĩnh cũng không hề tầm thường, có thể thay chồng ra trận, lại là người bình tĩnh, sáng suốt, nhiều mưu trí, mấy phen bày kế giúp chồng.
Cao Lan Anh có một bầu phép tiên, mỗi lần mở thì phóng ra hàng loạt mũi kim. Đặng Thiền Ngọc vì muốn báo thù cho Thổ Hành Tôn, nóng lòng ra đấu với Cao Lan Anh, cũng bị bầu phép tiên đâm mù mắt mà tử trận.
Về sau huyện Dẫn Trì thất thủ, Cao Lan Anh bị Na Tra đâm chết, hồn bay lên bảng Phong Thần, được phong Đào Hoa Tinh.

Cre: Fanpage Epic