Long Cát Công Chúa

0
4390


Vốn là người nhà trời, mẹ là Diêu Trì Kim Mẫu, cha là Hạo Thiên Hoàng Đế, do phạm lỗi trong khi dọn tiệc bàn đào, bị đày xuống trần, tu luyện ở núi Phượng Hoàng. Long Kiết công chúa mỗi lần ra trận cưỡi con Thanh Loan, trên tay cầm Nhị Long kiếm và Phi Loan kiếm, lại có nhiều bảo bối như bình Tứ Hải, lưới Vu Lộ, có công dập lửa thành Tây Kỳ, bắt sống tướng Hồng Cẩm. Do còn mắc duyên hồng trần nên được kết phu thê với Hồng Cẩm, về sau chết cùng chồng trong trận Vạn Tiên, bị Kim Linh Thánh Mẫu giết, linh hồn bay về bảng Phong Thần, được phong Hồng Loan Tinh.

Cre: Fanpage Epic