Trương Quế Phương

0
2598

Đương nắm vị trí quan tổng trấn ải Thanh Long, Trương Quế Phương được triều đình gọi về cầm quân đi đánh Tây Kỳ.
Họ Trương là tướng giỏi dùng binh, võ nghệ siêu quần, hơn nữa lại có tà thuật thu hồn rất lạ. Trong khi giao chiến, nếu biết được tên của đối thủ, hắn chỉ cần gọi to tên người đó lên thì người bị gọi lập tức ngã ngựa, tinh thần mê man bải hoải như trúng tà, vì thế mà Trương Quế Phương nổi tiếng ngoài chiến trường, bắt tướng địch dễ dàng như lấy đồ trong túi. Mấy tướng của Tây Kì đều bị hắn thu phục. Về sau đụng độ với Na Tra, họ Trương đánh không lại, giở tà thuật này ra nhưng không ăn thua. Thì ra phép thu hồn này chỉ có tác dụng với người trần mắt thịt, còn Na Tra cơ thể vốn từ hoa sen, không phải xương thịt con người nên miễn nhiễm.

Dù bại trận, nhưng Trương Quế Phương cũng xứng là anh hùng hảo hán, tả xung hữu đột giữa vòng vây, solo với cả đám tướng phe Tây Kì, lúc sức cùng lực kiệt thì tự sát, nhất quyết không chịu quy hàng. Linh hồn lên bảng Phong thần, được phong Tán Môn Tinh.

Cre: Fanpage Epic