Dư Hóa

0
1647


Tướng dưới trướng Hàng Vinh, giữ ải Tỵ Thủy. Bản lĩnh cũng bình thường, nhưng tên này có bảo bối mượn của sư phụ là thanh đao Hóa Huyết vô cùng hung hiểm, mỗi lần tung ra thì tỏa hào quang rực rỡ, kẻ nào dính vào hào quang đó thì lập tức xương thịt tan ra thành máu. Na Tra dính phải Hóa Huyết đao, tuy thân thể là cốt sen, không đến nỗi mất mạng nhưng cũng trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Dư Hóa sau đó bị Dương Tiễn giết, linh hồn bay lên bảng Phong Thần, được phong Cô Thần Tinh.

Cre: Fanpage Epic