Cơ Xương

0
5406

Tây Bá Hầu Cơ Xương cai quản đất Tây Kỳ, nổi tiếng là người nhân đức thương dân. Khi ông trị vì, nghe đồn cả vùng Tây Kỳ không có lấy một tiếng cãi nhau ngoài chợ, quan dân một lòng yêu nước, tuân theo lề luật, không gian tham, không trộm cắp. Theo truyện viết, Cơ Xương trời sinh dị hình, có 4 cái vú trên người, có tất thay 24 bà vợ, sinh được 99 người con trai.
Cre: Fanpage Epic