Cao Minh – Cao Giác

0
1663

Cao Minh vốn là Liễu Quỷ (cây liễu thành tinh), còn Cao Giác là Đào Tinh (cây đào thành tinh) trên núi Kỳ Bàn. Hai cây cổ thụ này sống cả trăm năm, hấp thụ khí âm dương nhật nguyệt mà thành tinh. Trên núi lại có miếu thờ Hoàng Đế Hiên Viên. Trong miếu có hai bộ hài cốt của 2 con quỷ sứ là Thiên Lý Nhãn, một con là Thuận Phong Nhĩ.
Liễu Quỷ và Đào Tinh nhập hồn vào 2 thân xác đó, tu luyện thành hình người, mới lấy tên là Cao Minh, Cao Giác. Chính nhờ thế mà Cao Minh có mắt thần nhìn xa ngàn dặm, Cao Giác có tai thần nghe được ngàn dặm. Hai tên đến đầu quân dưới trướng Viên Hồng (cùng là yêu quái cả), nhờ có năng lực này mà mọi binh tình kế hoạch bên doanh trại Tây Kỳ, chúng đều nắm được hết.

Về sau nhờ Ngọc Đỉnh Chân Nhân mách nước, Tử Nha mới biết được lai lịch 2 con yêu quái này, sai người đến núi Kỳ Bàn đốt trụi 2 gốc cây cổ thụ, đập nát 2 bình hài cốt của quỷ sứ, sau đó mới lừa cả 2 vào trận pháp mà giết đi. Sau này cả 2 cùng thành Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ, trở thành tai mắt của thiên giới.

Cre: Fanpage Epic