Văn Trọng

0
9687


Văn thái sư được coi là trọng thần trụ cột của nhà Thương, văn võ song toàn, cầm binh ngoài sa trường hay giải quyết việc nội chính đều mạnh bạo dứt khoát, không chỉ bá quan văn võ mà Trụ Vương cũng phải vị nể đôi phần, không dám làm càn. Chỉ tiếc là Văn thái sư bận đánh dẹp phản loạn ở biên giới, vắng mặt trong triều nhiều năm, nên lũ gian thần mới có cơ trỗi dậy, Trụ Vương vì thế mà sa đọa, cũng là do khí số triều Thương đã tàn.

Văn Thái Sư là đệ tử của bà Kim Linh Thánh Mẫu bên Triệt giáo, trên trán có con mắt phép, có thể nhìn xa trăm dặm, sức mạnh ngang ngửa mắt phép của Dương Tiễn, lại có cặp roi trống-mái tương truyền là do rồng biến hóa ra, có thể gọi cả sấm sét, ra trận thường cưỡi hắc kỳ lân, trông vô cùng uy nghiêm, bá đạo. Tiếc là số mệnh đã an bài, Văn Trọng dù tài giỏi đến mấy, cũng không bằng Tử Nha được chư tiên xuống giúp sức, đến sau cùng cũng thất trận, Văn Trọng chạy được đến núi Tuyệt Long thì bị mấy đại tiên bên Xiển giáo vây đánh phải vong mạng.

Văn thái sư một đời trung nghĩa vì nước, đến lúc chết linh hồn vẫn còn bay về Triều Ca báo mộng cho Trụ Vương, khuyên răn vua chăm lo việc triều chính, rồi mới bay lên bảng Phong Thần, được phong Cửu Thiên Nguyên Lôi, cai quản 24 vị Thiên Quân xem gió, mưa, mây, chớp.

Cre: Fanpage Epic