Dương Nhậm

0
3768


Dương Nhậm vốn là quan đại phu ở Triều Ca, vì can gián Trụ Vương trong việc xây cất Lộc đài mà bị Trụ Vương khoét hai mắt, được Thanh Hư Đạo Nhân cứu mạng, thu nhận làm đệ tử. Từ chỗ 2 con mắt bị khoét của Dương Nhậm mọc ra 2 bàn tay, giữa 2 bàn tay lại mọc ra 2 con mắt. Hai con mắt phép đó vô cùng tinh tường, có thể nhìn xa ngàn dặm.
Khương Tử Nha đem quân phạt Trụ, đánh đến ải Xuyên Vân thì vướng trận Ôn Hoàng của Lữ Nhạc, không ai phá được. Dương Nhậm được sư phụ phái xuống giúp Tây Kỳ phá trận này.
Y cưỡi con thú Vân Hà, hình dáng lại quỷ dị, ai mới nhìn cũng khiếp sợ, tuy là quan văn, không có bản lĩnh sa trường như chiến tướng nhưng bù lại có bảo bối là cây quạt Ngũ Hỏa, quạt ra một cái thì lửa cháy khắp nơi, vô cùng nguy hiểm.

Dương Nhậm sau bị Viên Hồng giết, linh hồn bay lên bảng Phong Thần, được phong chức Giáp Tí Thái Tuế, nhiệm vụ tuần du khắp thế gian, xét kẻ xấu người tốt.

Cre: Fanpage Epic