Home Nhân vật DC

Nhân vật DC

DC Comics là một trong những công ty lớn nhất và phổ biến nhất hoạt động trong thị trường sách truyện tranh của Mỹ và phương tiện truyền thông có liên quan. DC Comics sáng tạo một số lượng lớn các nhân vật nổi tiếng, bao gồm Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Aquaman, Martian Manhunter, v.v. Vũ trụ hư cấu của DC còn bao gồm các lực lượng siêu anh hùng như Justice League, Justice Society, Watchmen và Teen Titans... và các đối thủ như Joker, Lex Luthor, Catwoman, Darkseid, Black Manta, Deathstroke, Sinestro...

DMCA.com Protection Status